ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ລົບ​ລ້າງ​ຄວາ​ມ​ທຸກ​ຍາກ ຢູ່​ແຂວງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດີ​ຂື້ນຫຼາຍ​ດ້ານ, ໃນ​ປີ 2015 ທົ່ວ​ແຂວງມີ​ບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ​ທັງ​ໝົດ 149 ບ້ານ, ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ເຫຼືອ 101 ບ້ານ ຫຼື ຫຼຸດ​ລົງ 32%, ຄອບ​ຄົວ​ທຸກຍາກໃນປີ 2017 ຍັງ​ເຫຼືອ 7.970 ຄອບ​ຄົວ, ຫຼຸດ​ຈາກ​ປີ 2015 ຈຳ​ນວນ 693 ຄອບ​ຄົວ, ສ່ວນ​ປີ 2018 ນີ້​ກໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີນ ຊື່ງ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການຫຼຸດ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ, ສ່ວນ​ບ້ານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ມີ 379 ບ້ານ ເພີ່ມ​ຈາກ​ປີ 2015 ຈຳ​ນວນ 208 ບ້ານ (ປີ 2015 ມີ​ບ້ານພັດ​ທະ​ນາ 171 ບ້ານ ), ສ່ວນ​ບ້ານ​ໃຫຍ່​ຄ້າຍ​ຄື​ຕົວ​ເມືອງ​ນ້ອຍ​ໃນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ປະ​ຈຸ​ບັນ​ມີ 29 ແຫ່ງ ຊຶ່ງ​ເພີ່ມ​ຈາກ​ປີ 2016 ຈຳ​ນວນ 20 ບ້ານ (ປີ 2015 ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ບ້ານ​ໃຫຍ່​ຄ້າຍ​ຄື​ຕົວ​ເມືອງ​ໃນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ, ສ່ວນ ປີ2016 ມີ​ບ້ານ​ໃຫຍ່​ຄ້າຍ​ຄື​ຕົວ​ເມືອງ​ນ້ອຍ​ຈຳ​ນວນ 9 ບ້ານ).

   

    ສ່ວນ​ວຽກ​ກອງ​ທຶນຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ ຫຼື ທ​ລຍ ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ ແລະ​ ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ກົງ ຕໍ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ແຂວງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໂຄງ​ກາ​ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ບ້ານ​ທີ່​ຍັງ​ທຸກ​ຍາກ​ຂາດ​ເຂີນກວ່າ​ໝູ່, ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ຊອກຫຼີກ ແລະ ເຂດທຸ​ລະ​ກັນ​ດານ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຂວງ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນຢູ່​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ຍັງ​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ. ປະ​ຈຸ​ບັນ ທ​ລຍ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ 5 ຕົວ​ເມືອງ ເປົ້າ​ໝາຍ(ເຊ​ໂປນ ,ເມືອງ ນອງ, ທ່າ​ປາງ​ທອງ, ເມືອງ ພີນ ແລະ ເມືອງ ອາດ​ສະ​ພອນ), ໃນ​ຈຳ​ນວນ 43 ກຸ່ມ​ບ້ານ ກວມ​ເອົາ 259 ບ້ານ 502 ຄຸ້ມ, ກວມ​ເອົາ 4 ຈຸດສຸມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ ແລະ 9 ຈຸດ​ສຸມ ພູມ​ລຳ​ເນົາ ແລະ ອາ​ຊີບ​ທີ່​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ຂອງ​ແຂວງ, ທ​ລຍ ໄດ້​ໃຫ້​ທືນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ປະ​ມານ 15-16 ຕື້​ກີບ​ຕໍ່​ປີ, ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ໂຄງ​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ບ້ານ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ, ນ້ຳ​ສະ​ອາດ, ສຸກ​ສາ​ລາ, ສ້ອມ​ແປງ​ເສັ່ນ​ທາງ, ກໍ​່ສ້າງ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ຕາ​ຄ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າແຮງ​ຕ່ຳ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ສະ​ໜອງກອງ​ທຶນ, ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ ແລະ ເຝີກ​ອົບ​ຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ຫັດ​ຖະ​ກຳ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຊ່​ວຍ​ຂອງ ທ​ລຍ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ຕໍ​່ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ທຸ​ກ​ຍາກ​ຂັ້​ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນ​ຄອບ​ຄົວ, ເປັ​ນ​ຕົ້ນ: ສ້າງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​​ໃນ​ເກນອາ​ຍຸ ມີເງື່ອນໄຂ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ປະ​ຊ​າຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການກວດ​ສຸກ​ຂະ​ພາບ, ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ແລະ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ດີ​ຂຶ້ນ, ມີ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ​ໃຊ້, ມີ​ເສັ່ນ​ທາງ​ໄປ​ມາ​ຫາ​ສູ່​ກັນ​ດີ​ຂຶ້ນ, ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ, ມີ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ມີ​ໂພ​ສະ​ນາ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ດ້ານອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ນຳ​ອີກ.

   ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສຶກ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂອງ ທ​ລຍ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ໄດ້​ກະ​ຈາຍ​ໄປ​ເຖິງ​ຜູ້​ທຸ​ກ​ຍາ​ກ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແລະ​ ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ຊຶ່ງ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ທິດ​ນຳ​ທີ່​ວ່າ: ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ດ້​ວຍ ດ້ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ພ້ອມ​ນີ້​ ,ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ກໍ່​ຍັງ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ, ສະ​ໜອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ, ຍົກ​ສູງ​ບົດ​ບາດ​ຍິງ​-ຊາຍ, ສ້າງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ພາຍ​ໃນ​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ຂຶ້ນ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ ທ​ລຍ ຫຼາຍ​ຄົນ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ຄວາ​ມ​ສະ​ດວກ​ທີ່​ດີ, ເປັນ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ບ້ານ, ຂັ້ນ​ກຸ່ມ​ບ້ານ ແລະ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ເມືອງ​ຈຳ​ນວນ​ໜື່ງ. ອີກ​ດ້ານ​ໜື່ງ, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ ທ​ລຍ ກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ວ່ອງ​ໄວ, ທັນ​ສະ​ພາບ​ການ, ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ແລະ ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ການກວດ​ສອບ​ຈາກຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ,ປະ​ຈຸ​ບັນ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຊິ​ວີດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ກ້າວ​ໜຶ່ງ, ມາດ​ຕະ​ຖານ​ພົ້ນ​ທຸກ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ ໄດ້​ປ່ຽນ​ຈາກ​ດຳ​ລັດ 309/ນຍ ມາ​ເປັນ ດຳ​ລັດ348/ລບ. ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ທັດ​ສະ​ນະ ແລະ ທິດ​ນຳ​ຂອງ​ສູນ​ກາງ ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ ກ້າວ​ສູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຖື​ເອົາ​ຄອບ​ຄົວ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ຖື​ເອົາ​ການ​ສ້າງ​ບ້ານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ຈຸດ​ສຸມ ຕາມ​ທິດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໃໝ່ ດ້ວຍ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ຄອບ​ຄົວ​ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ. ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ການ​ພົ້ນນ​ທຸກ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ເພີມ​ຂື້ນຫຼາຍ​ຢ່າງ, ຊຶ່ງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ລະ​ບົບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ດີກວ່າ​ເກົາ ແລະ ມີ​ງົບ​ປະ​ມານ ຮັບ​ໃຊ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນຕື່​ມ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ ທ​ລຍ ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບ້ານ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ພົ້ນ​ທຸກ​ຕື່ມ​ອີກ, ຊຶ່ງ​ລວມ​ເຖີ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື່ອ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ບ້ານ ແລະ ລະ​ດັບ​ຄອບ​ຄົວ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວຫຼຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຕາມ 6 ມາດ​ຕະ​ຖານ ເພື່ອ​ກ້າວ​ສູ້​ການ​ເປັນ​ບ້ານ​ພັດ​ນາ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ, ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ​ບ້ານ​ການ​ສ້າງ​ບ້ານ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນບ້ານ​ພົ້ນທຸກ​ຕາມ 8 ມາດ​ຖານ ເພື່ອ​ກ້າວ​ສູ້​ການ​ສູ້​ການ​ເປັນ​ບ້ານ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ສຸມ​ໃສ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ບ້ານໃຫ​ຍ່​ໃຈ​ກາງ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຕົວ​ເມືອງ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ,ປັບ​ປຸງ​ແລະ ແກ້​ໄຂ້​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້ບຸກ​ຂະ​ລາ​ກອນ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບຫຼາຍ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ​ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແນວ​ທາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພັກ-ລັດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ໃຫ້​ລົງ​ສູ້​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮາກ​ຖານ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ນຳ​ເອົາ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ກຳ​ນົດ​ເປັນ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ-ແກ້​ໄຂ ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ເຂດ.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສຫວັນ-ເຊໂນ

ສາຍດ່ວນແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ

ແຜນທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ໌

3.png2.png8.png3.png8.png
ມື້ນີ້84
ມື້ວານນີ້62
ອາທິດນີ້223
ເດືອນນີ້84
ລວມທັງໝົດ32838
01 ເມສາ 2020