ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດຊຸດທີ I ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-25 ກໍລະກົດ 2019, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະມາຊິກອົງການປົກຄອງແຂວງພ້ອມດ້ວຍແຂກເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ, ປັບປຸງຫຼາຍບັນຫາ. ແຕ່ໃນຊຸດນີ້ກໍ່ຄືມື້ທຳອິດ ພາຍຫຼັງການລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງພ້ອມດ້ວຍພະແນກການແລ້ວ, ອັນ ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງສະມາຊິກສະພານັ້ນກໍ່ແມ່ນເລື່ອງບັນຫາເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ, ການເສຍຄ່າທຳນຽມຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ ເຖິງວ່າເປັນລະບົບທີ່ດີແຕ່ກໍ່ຍັງພົບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ທີ 13 ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນລຸກຂຶ້ນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອພ້ອມກັນວິທີທາງອອກຂອງ ທຸກໆບັນຫາຮ່ວມກັນ.


ທ່ານ ສະແຫວງ ນັນທະວົງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງພີນ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໂດຍສະເພາະການ ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະ ເສຍຄ່າພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝ (ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ) ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍໂດຍລວມແລ້ວ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການເກັບລາຍຮັບທີ່ດີ. ແຕ່ກໍ່ພົບກັບບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ເນື່ອງຈາກສິ່ງເອື້ອອຳນວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ໃນການຈັດເກັບແບບນີ້, ອີກຢ່າງໜຶ່ງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນອອກໃບຕາດິນຖາວອນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຈຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລະບົບການຈັດເກັບຍັງພົບບັນຫາ. ສຳລັບໜ່ວຍບໍລິການຂອງ ທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຍັງມີຈຳກັດ, ບາງເມືອງມີພະນັກງານພຽງ 3-4 ຄົນ, ແຕ່ເຮັດບໍລິການຫຼາຍຢ່າງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິການສິນເຊື່ອ, ບໍລິການເງິນຝາກ, ຖອນເງິນ, ເສຍພາສີທີ່ດິນ, ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ແລະອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເວລາບໍລິການກໍ່ມີຈຳກັດເຊັ່ນດຽວ ກັນ, ມີການຕໍ່ຄິວຍາວ, ມີບາງ ຄົນເຂົ້າທະນາຄານ 3 ເທື່ອຍັງ ບໍ່ໄດ້ເສຍ ຍ້ອນຄົນຫຼາຍ, ບາງ ຄົນກໍ່ມີສຽງຈົ່ມວ່າການມາເສຍເງິນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ມີບາງຄົນໄດ້ເສຍ ເງິນເພີ້ມໃນການໄປ-ມາ, ຊື້ຢູ່-ຊື້ກິນໝົດເງິນໄປຫຼາຍກວ່າຮອດການເສຍພາສີທີ່ດິນອີກ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນບາງເມືອງ, ບາງເຂດ ຍັງບໍ່ມີໜ່ວຍບໍລິການເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເກີດມີແນວຄິດງໍ້ງ່ຽງຕ່າງໆນາໆ (ນີ້ແມ່ນເຂດບໍລິການຢູ່ເມືອງ). ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນກໍ່ມີຂ່າວດີອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ທາງອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ມີແຈ້ງການລົງໄປຫາທ້ອງຖິ່ນວ່າ: ບ່ອນໃດມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະເສຍຜ່ານທະນາຄານກໍ່ສາມາດເສຍໄດ້, ແຕ່ບ່ອນໃດມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະເສຍຕາມບ້ານກໍ່ເສຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ແນວນັ້ນກໍ່ຍັງມີບັນຫາອີກເພາະບາງບ້ານກໍ່ ເຫັນວ່າຈຳນວນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ມາເສຍເງິນຍັງມີໜ້ອຍ, ຂໍ້ມູນລະ ຫວ່າງທະນາຄານກັບຂະແໜງ ວິຊາການກໍ່ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາຍບ້ານບໍ່ສາມາດ ເກັບກຳໄດ້. ດັ່ງນັ້ນທາງບ້ານ ຕົກລົງວ່າ ປີໜ້າຈຶ່ງວ່າກັນໃໝ່. ສຳລັບວິທີແກ້ໄຂ ທ່ານສະແຫວງ ນັນທະວົງ ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງສຸມໃສ່ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ໂດຍສະເພາະການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼືຜູ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຖ້າຈະເຮັດແບບເກົ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັນກໍ່ຈະຄືເກົ່າ, ເພາະວ່າມັນຈະເປັນຊ່ອງວ່າງໃນການຈັດເກັບທີ່ບໍ່ໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄືນກົນໄກ ໃນການອອກໃບຕາດິນ, ເຊິ່ງໃນຜ່ານມາແມ່ນພະນັກ ງານຈາກແຂວງເປັນຜູ້ລົງໄປອອກໃບຕາດິນ, ແຕ່ກໍ່ເຫັນໃຈຍ້ອນເຄື່ອງມືກໍ່ຍັງມີຈຳກັດ. ອີກບັນຫາໜຶ່ງບັນຫາທະນາ ຄານກໍ່ຕ້ອງເພີ່ມຈຳນວນພະນັກງານບໍລິການຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ບໍ່ຄວນກຳນົດເວລາຂອງການໃຫບໍລິການ ເພາະປະ ຊາຊົນຈະບໍ່ມີເວລາຄືກັນກັບ ພະນັກງານພວກເຮົາ, ໂດຍສະ ເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກ, ມີບັນຫາໃນການເດີນທາງ ແລະອື່ນໆ./.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສຫວັນ-ເຊໂນ

ສາຍດ່ວນແຈ້ງເຫດສຸກເສີນ

ແຜນທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ໌

3.png2.png6.png9.png7.png
ມື້ນີ້5
ມື້ວານນີ້77
ອາທິດນີ້82
ເດືອນນີ້898
ລວມທັງໝົດ32697
31 ມີນາ 2020