ແຈ້ງການ ວັນທີປະກາດ ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ 
ແຈ້ງການ ວັນພັກທົດແທນທາງລັດຖະການ      28 ພະຈິກ 2017  ທ່ານ ພູສະໄໜ ກິດຕິລາດ
ແຈ້ງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ      04 ເມສາ  2017   ທ່ານ ພູຂົງ ນາມມະຈັກ
ແຈ້ງການເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງກະຕ່າດອກໄມ້       04 ເມສາ  2017  ທ່ານ ພູຂົງ ນາມມະຈັກ