ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີ໋ມິນ ແມ່ນຖືກໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເນັ່ງຈາກທາງພາກເຫນືອເຖິງພາກໃຕ້,ເສັ້ນທາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ່ານປະເທດລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເສັ້ນທາງດຽວ ແຕ່ປະກອບມີຫົນທາງທີ່ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຄົດລ້ຽວ. ໃນປີ1971 ບັ້ນຮົບລາມເຊີນ719ກໍ່ໄດ້ເປີດສາກຂື້ນ ມີການຕໍ່ສູ້ກັນເກີດຂື້ນເພື່ອຈະສະກັດກ